Rīga. Aerofotogrāfija, [1918],
Rīga
Rīga. Aerofotogrāfija, [1918?],
Rīga
Rīga. Aerofotogrāfija, [1917?],
Rīga
Rīga. Lutera skola, 1930,
Rīga
Rīga. Lutera skola, 1931,
Rīga
Johans Kristofs Broce, 1938,
Rīga
Teologs Kiršfelds, 1928,
Rīga
Napoleons Asmuss, [187-],
Rīga
Rīga. Zirgu pajūgs, [191-],
Rīga