Jaunpils. Milda Paula, [194-],
Jaunpils pagasts
Jaunpils. Milda Paula, 1942-12-13,
Jaunpils pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki un skolotājs, [192-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki un skolotāji, [192-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki un skolotāji, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Strautmaņu ģimene, [193-],
Nīkrāces pagasts
Embūtes pagasts. Mājas "Upmaļi", [194-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasts. Mājas "Upmaļi", [194-],
Embūtes pagasts