Dzelzceļa tilts pār Salacu, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Sapņu trepes, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Velna avotiņš, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca ziemā, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Salacas tilts, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Fabrika, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [193-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas valsts ģimnāzija, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca ziemā, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca ziemā, [193-],
Mazsalacas pagasts
Mazsalacas baznīca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas baznīca, [193-],
Mazsalacas pilsēta