Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīca, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas baznīca, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Mācību māja iesvētībām, [191-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas baznīca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas ainava, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Skaņais kalns, [192-?],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalacas Saviesīgās biedrības nams, [193-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas ugunsdzēsēju depo, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca pie Mazsalacas, [192-],
Mazsalacas pagasts
Salaca pie Skaņā kalna, [193-?],
Skaņkalnes pagasts
Salaca, [193-],
Mazsalacas novads
Sveiciens no Mazsalacas, [191-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca pie Mazsalacas, [192-],
Mazsalacas pagasts
Daugava. Aiviekstes grīva, [193-],
Pļaviņu pilsēta