Liepāja. Karavīri zirgos, [19--],
Liepāja
Latvijas armija, karavīri, [19--],
Liepāja
Nīkrāces aktieri, [19--],
Nīkrāces pagasts
Venta pie Lēnam, [19--],
Nīkrāces pagasts
Neatpazīta sieviete ar govi, [19--],
Nīkrāces pagasts
Meitene no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Meitenes no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Kompānija no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts