Kāzinieki pie baznīcas, [193-?],
Lubānas pilsēta
Aktrise Alma Idrisala, [193-?],
Rīga
Ģimenes portrets, [190-],
Lubānas pilsēta