Svitenes vējdzirnavas, [196-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Lauku māja, [195-?],
Svitenes pagasts
"Mēdumu" dzīvojamā māja, [193-?],
Svitenes pagasts,Viesturu pagasts
"Virsīšu mājas", [192-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts, Liepara muižā, [193-?],
Svitenes pagasts
Robežpārejas punkts "Sarkankrogs", [193-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pils-pamatskolas fasāde, [193-?],
Svitenes pagasts
Svitene. "Tauriņu" māju saime, [190-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Mājas "Rimdžūnas", [193-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Mājas "Rimdžūnas", [193-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Pie mājām "Jaunzemji", [198-?],
Svitenes pagasts