Daugavpils. Dziesmu svētki, 1940,
Daugavpils
Pētera Barisona kaps Sēlpils kapos, 1947,
Sēlpils pagasts
Jānis Rainis, [192-],
Rīga
Koknese. Krievkalna baznīca, [193-],
Kokneses pagasts
Sanatorija, [191-]
Teātra izrāde Vīgantes estrādē, [194-],
Jaunjelgavas novads
Daugavpils. Dziesmu svētki, 1940,
Daugavpils
Daugavpils. Dziesmu svētki, 1940,
Daugavpils
Daugavpils. Dziesmu svētki, 1940,
Daugavpils
Daugavpils. Dziesmu svētki, 1940,
Daugavpils
Daugavpils. Dziesmu svētki, 1940,
Daugavpils
Jānis Rainis, [192-],
Rīga