Cilvēku grupa tīrumā pie Rābutiem, [191?],
Vaidavas pagasts
Kolhoznieki siena pļaujā, [195?],
Kocēnu pagasts
Cilvēki laivā Rābuta ezerā, [1919?],
Vaidavas pagasts
Cilvēki kapos, [193?]
Kulšanas talka Rābutos, [191?],
Vaidavas pagasts
Lauku muzikanti, [192?]
Vētras postījumi Kokmuižas parkā, [198?],
Kocēnu pagasts