Mēra muižas pils, [193-],
Bilskas pagasts
Blome, [192-],
Blomes pagasts
Blomes pagasta nams, [193-],
Blomes pagasts
Ērģeme, [192-],
Ērģemes pagasts
Lipšukalna skola, [192-],
Trikātas pagasts
Trikātas Sv. Jāņa luterāņu baznīca, [192-],
Trikātas pagasts
Trikāta. Izbraukums zaļumos, 1939,
Trikātas pagasts
Trikāta. Tilts pār Abula upi, [191-],
Trikātas pagasts
Trikāta. Tilts pār Abula upi, [190-],
Trikātas pagasts
Omuļu lauku kapella, 1936,
Ērģemes pagasts
Trikāta. Spirta brūzis un pienotava, [191-],
Trikātas pagasts
Mājas "Brūkūži" Blomes pagastā, [192-],
Blomes pagasts
Smiltene, [192-],
Smiltenes pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Strenči, [192-],
Strenču novads
Strenču novads. Gauja, [193-],
Strenču novads