Alūksnes Jaunā pils, [199-],
Alūksnes pilsēta
Grūbes hidroelektrostacija, [196-],
Apes pagasts
Karvas septiņgadīgā skola, [195-],
Alsviķu pagasts
Karvas septiņgadīgā skola, 1954,
Alsviķu pagasts
Karvas septiņgadīgā skola, [195-],
Alsviķu pagasts
Veclaicenes pamatskola. Klase, [196-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pamatskola. Klase, [196-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pamatskola. Klase, [196-],
Veclaicenes pagasts
Romeškalna muiža, [197-],
Veclaicenes pagasts
Kornetu ceļš, [196-],
Veclaicenes pagasts