Briņķu muiža, [190-],
Nīkrāces pagasts
Briņķu muiža, [190-],
Nīkrāces pagasts
Lieldzeldas muižas pils, [193-?],
Nīkrāces pagasts
Vormsātes muižas pils, [193-?],
Nīkrāces pagasts
Lēnu muiža, [2000],
Nīkrāces pagasts
Dzelzsgales krogs, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. ''Kaženieki'', [196-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skola, [196-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skola, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skola, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skola, [198-],
Nīkrāces pagasts
Madlienas pamatskolas skolēni, [192-],
Madlienas pagasts
Aktieri, [19--]
Neatpazīta vīrieša portrets, [193-],
Balvu pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, 1933,
Balvu pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, 1933-06-17,
Balvu pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, 1933-06-18,
Malnavas pagasts
Meņģeles pagasta mājas "Aliņi", [19--],
Meņģeles pagasts