Strenči. Rīgas iela , [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Rīgas iela , [192-?],
Strenču pilsēta
Strenču dzelzceļa stacija, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Trikātas iela , [192-?],
Strenču pilsēta
Gauja. Krāces lejpus Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja, [192-?],
Strenču novads
Gauja starp Strenčiem un Valmieru, [192-?],
Strenču novads
Gauja starp Strenčiem un Valmieru, [192-?],
Strenču novads
Gaujas tilts pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja. Ledus iešana, [192-?],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Ledus iešana Gaujā pie Strenču tilta, [1922],
Strenču pilsēta
Ledus iešana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Ledus iešana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Cēsu kalns, [192-?],
Cēsu novads
Kokneses pilsdrupas, [192-?],
Kokneses pagasts