Cēsis, [196-],
Cēsu pilsēta
Talsi, [196-],
Talsu pilsēta
Valmiera. Tilts pār Gauju, [195-],
Valmiera
Valmiera, [195-],
Valmiera
Valmiera ziemā, [195-],
Valmiera
Valmiera ziemā, [195-],
Valmiera
Rīga. Akmens tilts, [195-],
Rīga
Cesvaines pils ziemā, [195-],
Cesvaines pilsēta
Tilts pār Gauju Siguldā, [195-],
Siguldas pilsēta
Lielstraupes pils zvanu tornis, [195-],
Straupes pagasts
Aktieris Artūrs Kalējs, 1955,
Valmiera