Mālīšu ģimene, [192-],
Rīga
Mālīšu ģimene, [192-],
Rīga
Karavīra bēres, [193-],
Liepāja
Pļaujas svētki Rēzeknē, 1936-09-13,
Rēzekne
Jānis Dambis, 1927,
Rīga
Pie Velna alas Krimuldā, 1927.07.24,
Siguldas pilsēta