Šulcu ģimene, [194-],
Cēsu novads
Indulis Šulcs, [194-],
Cēsu novads
Nikolajs un Vilma Šulci kāzu dienā, 1938-11-13,
Cēsu pilsēta
Nikolajs un Vilma Šulci kāzu dienā, 1938-11-13,
Cēsu pilsēta
Vilma Dzērve iesvētību dienā, 1937-07-21,
Cēsu pilsēta
Vanda Ozols, [193-],
Cēsu pilsēta
Skolotājs Pēteris Užāns, [192-],
Cēsu pilsēta
Cēsu tipogrāfijas kolektīvs, [195-],
Cēsu pilsēta
Cēsu tipogrāfijas kolektīvs, [195-],
Cēsu pilsēta
Valija Ozols, 1941,
Ventspils
Valdemārpils, [193-],
Valdemārpils pilsēta
Valdemārpils, [193-],
Valdemārpils pilsēta
Rīga. Pontontilts, [193-],
Rīga
Alma Vilmansone, [192-],
Talsu pilsēta
Alma Vilmansone, [192-],
Talsu pilsēta
Alma Vilmansone, [192-],
Talsu pilsēta
Vilmansonu ģimene, [192-],
Talsu pilsēta
Vilmansonu ģimene, [192-],
Talsu pilsēta