Priede pie Vijciema baznīcas, 1967,
Vijciema pagasts
Vijciema muižas klēts, 1967,
Vijciema pagasts
Ozols Valkas novada Vijciema pagastā, 1967,
Vijciema pagasts
"Likteņ-ēkas" Madonā, 1926,
Madonas pilsēta
Ērgļu luterāņu baznīca, [192-],
Ērgļu pagasts
Kaķa krogs Ērgļos, [192-],
Ērgļu pagasts
Vandzenes septiņgadīgā skola, 1971,
Vandzenes pagasts
Valdemārpils vidusskola, 1966,
Valdemārpils pilsēta
Raunas parks, 1978,
Raunas pagasts