Lielstraupes pils, 1978,
Straupes pagasts
Kazdangas muižas pils, 1985,
Kazdangas pagasts
Riņķa krusts Kazdangā, 1985,
Kazdangas pagasts
Kazdangas muižas kapenes, 1985,
Kazdangas pagasts
Bānūžu velna akmens, 1988,
Taurenes pagasts
Mīlestības priede, 1988,
Skujenes pagasts
Lejasciema pamatskola, 1931,
Lejasciema pagasts
Grabažskola Lejasciemā, [193-],
Lejasciema pagasts
Kurzemnieces, [19--]
Kurzemnieki, [192-?]