Palsmanes draudzes 6 klašu pamatskola, 1933,
Palsmanes pagasts
Palsmanes pareizticīgo baznīca, 1902,
Palsmanes pagasts