Mežotnes mācītājmuiža, 1983,
Mežotnes pagasts
Mežotnes mācītājmuiža, 1983,
Mežotnes pagasts
Mežotnes mācītājmuiža, 1983,
Mežotnes pagasts
Mežotnes mācītājmuiža, 2001,
Mežotnes pagasts
Mežotnes luterāņu baznīca, 1949,
Rundāles pagasts
Mežotnes luterāņu baznīca, 1983,
Rundāles pagasts
Mežotnes kaļķu ceplis, 2003,
Mežotnes pagasts
Mežotnes doktorāts, 2003,
Mežotnes pagasts
Mežotnes doktorāts, 2003,
Mežotnes pagasts