Aka Višķu pagasta Gulānu sādžā, 1951,
Višķu pagasts
Rija ar nojumi Līksnas pagastā, 1951,
Līksnas pagasts