Kaucmindes muižas pils galvenā ieeja, 1929,
Rundāles pagasts
Kaucmindes muižas pils durvis, 1929,
Rundāles pagasts
Kaucmindes muižas pils, 1968,
Rundāles pagasts
Kaucmindes muižas pils. Aerofoto, 2001,
Rundāles pagasts
Jumpravmuižas parka paviljons, 2003,
Mežotnes pagasts
Jumpravmuižas parks, 2007,
Mežotnes pagasts
Jaunsaules muiža, 2003,
Vecsaules pagasts
Jaunsaules muiža. Fasādes fragments, 2003,
Vecsaules pagasts
Ludvigovas katoļu kapsētas kapliča, 1928,
Pilskalnes pagasts
Pilskalnes muižas vārti, 1927,
Pilskalnes pagasts
Ulmales muiža. Klēts, 1974,
Sakas pagasts