Tējas namiņš Mežotnes pils parkā, [193-],
Mežotnes pagasts
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Baznīcas iela. Bauska, [192-],
Bauskas pilsēta
Bauskas pilsētas valdes nams, [192-],
Bauskas pilsēta
Pils iela. Bauska, [192-],
Bauskas pilsēta
Bauskas sinagoga, 1926,
Bauskas pilsēta
Bauskas pamatskola, [193-],
Bauskas pilsēta
Mēmeles tilts, [1928],
Bauskas pilsēta
Bauska. Mācitaja muiža, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauskas pagastskola, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauskas pils dārza paviljons, [193-],
Bauskas pilsēta
Mēmeles tilts, [193-],
Bauskas pilsēta
Mežotnes baznīca, [19--],
Rundāles pagasts
Mežotnes baznīca, [19--],
Rundāles pagasts
Mežotnes avots, [193-],
Rundāles pagasts
Pils iela. Bauska, [1915],
Bauskas pilsēta
Bauskas apkārtnes panorāma, [193-],
Bauskas pilsēta