Vallija Zemņicka Bauskas pilskalnā, 1939,
Bauskas pilsēta
Eduards Zemņickis, [1928],
Jēkabpils
Marta Eglīte ar meitām, [1920],
Jēkabpils
Vallija Eglīte, [192-],
Tukuma pilsēta
Brāļi Zemļicki, [1938],
Rīga
Valija Eglīte, [192-],
Krustpils pagasts
Arvīds Reiters, [192-]
Arvīda Reitera iesvētību apliecība, 1935,
Strenču pilsēta
Valija Eglīte, [192-],
Krustpils pagasts