Futbolisti, 1925-09-19,
Rīga
Futbola spēle, 1926-07-27
Futbola spēle, 1927-05-15
Maijkomeršs Lielvārdē, 1927-05-21,
Lielvārdes novads
Maijkomeršs Lielvārdē, 1927-05-21,
Lielvārdes novads
Maijkomeršs Lielvārdē, 1927-05-21,
Lielvārdes novads