Talsi. Pilsētas pamatskola, [193-],
Talsu pilsēta
Renda, [193-?],
Rendas pagasts
Kokneses pilsdrupas, [19--],
Kokneses pagasts
Dundaga. Pagasta nams un tirgus, [191-],
Dundagas pagasts
Talsi. Dzirnavkalns, [190-],
Talsu pilsēta
Vaiņode. Fotokolāža, [192-],
Vaiņodes pagasts