Vijciema luterāņu baznīca, 1999,
Vijciema pagasts
Vijciema luterāņu baznīca, 1977,
Vijciema pagasts
Vijciema luterāņu baznīca, 1977,
Vijciema pagasts
Vijciema luterāņu baznīca, 1977,
Vijciema pagasts
Vijciema muižas klēts, 1999,
Vijciema pagasts
Vijciema skola, 1999,
Vijciema pagasts
Vijciema čiekurkalte, 1999,
Vijciema pagasts