Korneta muižas pils, 1914,
Veclaicenes pagasts
Korneta muižas pils drupas, 1930,
Veclaicenes pagasts
Korneta Aizsargu nams, 1950,
Veclaicenes pagasts
Laknu ūdensdzirnavas, [1970],
Veclaicenes pagasts
Opekalna mācītājmuiža, 1932-05,
Veclaicenes pagasts
Opekalna mācītāja māja, [1930],
Veclaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca, [1930],
Jaunlaicenes pagasts
Skatu tornis Dēliņkalnā, 1948,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes muiža. Govju kūts, 1960,
Veclaicenes pagasts