Kaunatas baznīca no Dārzu ielas, [195-],
Kaunatas pagasts
Kaunatas baznīca no Rāznas ielas, [195-],
Kaunatas pagasts
Kaunatas baznīca no Rāznas ielas, [195-],
Kaunatas pagasts
Aglonas svētceļnieki no Kaunatas, 1939-08-15,
Kaunatas pagasts
Kaunatas baznīca, 1941-02-11,
Kaunatas pagasts
Kaunatas baznīcas dārzs, [1947],
Kaunatas pagasts
Bērni pie Kaunatas pagasta skolas, [1948],
Kaunatas pagasts
Vācu armijas karavīri Latgalē, 1918,
Pildas pagasts