Barkava. Kājnieku tilts, [195-],
Barkavas pagasts
Barkava. Talka, 1935,
Barkavas pagasts
Barkava. Solzemnieku dzīvojamā māja, [195-],
Barkavas pagasts
Vīdale. Solzemnieku ģimene, 1948-08,
Dundagas pagasts
Barkavas pūtēju orķestris, [193-],
Barkavas pagasts
Barkavas pūtēju orķestris Varakļānos, [193-],
Varakļānu pagasts
Māsu Tropu portrets, [194-],
Barkavas pagasts
Barkavas baznīcas koris, 1939,
Barkavas pagasts
Marija Solzemniece, 1938-02-12
Dziesmu svētki, 1955,
Rīga
Barkava. Izlaiduma portrets, 1937,
Barkavas pagasts