Kapu svētki Barkavā, 1948,
Barkavas pagasts
Staņislavs un Jadviga Solzemnieki, [194-],
Kolkas pagasts
Barkavas tautas nams, [193-],
Barkavas pagasts
Pēteris Veips, 1920,
Barkavas pagasts
Barkava. Barkavas pamatskola, [194-],
Barkavas pagasts
Barkava, 1944,
Barkavas pagasts
Tiesības braukšanai ar velosipēdu, 1942,
Barkavas pagasts