Dagdas novada Šķaunes pamatskola, 1951,
Šķaunes pagasts
Skolotāja Anna Lībiņa, 1951,
Šķaunes pagasts
Skolotāja Anna Lībiņa ar skolnieci, 1953,
Šķaunes pagasts
Skolotāja Anna Lībiņa un Anna Nartiša, [195-],
Šķaunes pagasts
Pļaviņas. 1. maija gājiens, 1965,
Pļaviņu pilsēta
Muzikanti Alberts un Jānis Lībiņi, [195-],
Andrupenes pagasts
Jānis un Pēteris Laicāni, 1914,
Balvu pilsēta