Priekuļu pamatskolas audzēkņi, 1938,
Saunas pagasts
Ģimene "Baltzemniekos", [1931?],
Ropažu novads