Balvu pagasts. Laicānu dzimta, 1900-1944,
Balvu pagasts
Balvi. Ielas skats, 1932,
Balvu pilsēta
Balvu novads. Vīru vakars, 1930,
Balvu novads
Balvi. Bēres, 1930,
Balvu pilsēta
Andrupenes pagasts. Bēres, 1930,
Andrupenes pagasts
Bēres, 1930
Andrupenes pagasts. Pamatskolas kopbilde, 1936,
Andrupenes pagasts