Cēsis. Ziema, [193-],
Cēsu pilsēta
Vilis Beicigers, [192-],
Talsu pilsēta