Ulbrokas muiža, 1910,
Stopiņu novads
Zelma Igals. Ulbrokas muižas saimniece, [191-],
Stopiņu novads