Nīkrāces dziesmu diena, 1929-07-28,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Avoti", 1929,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces un Embūtes futbola komandas, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces futbola komanda, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pamatskolas izlaidums, 1954-06-04,
Nīkrāces pagasts