Jaunsvirlaukas pagasts. Jānumu mājas, [197-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Zirga pajūgā ar Rīgas radiem, 1977-08-28,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas septiņgadīgās skolas skolēni, [197-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Saviesīgs vakars Jaunsvirlaukā, Mellupju šķūnī, 1968-05-25,
Jaunsvirlaukas pagasts
Skats uz Jaunsvirlaukas skolas dienvidu galu , [196-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunie naturālisti Jaunsvirlaukas skolā, [196-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas skolas ēka, [196-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Sākotnējie Mauriņi pie Aizputnu zemes, [192-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas skolas pagalms, [192-],
Jaunsvirlaukas pagasts