Mežsargi un mežziņi ar kundzēm, 1939-08-05,
Valkas pilsēta
Mežsargi un mežziņi ar kundzēm, 1939.08.05,
Valkas pilsēta
Mežzinis ar ģimeni, [193-],
Gaujienas pagasts
Mežzinis ar ģimeni, [193-],
Gaujienas pagasts
Mežsargi, [193-],
Asūnes pagasts
Mednieki ar medījumu, [193-],
Ciblas novads
Mednieki slēpnī aiz liela akmens, [193-],
Demenes pagasts
Mednieki, [193-],
Svētes pagasts
Meža darbos, [193-],
Gudenieku pagasts
Meža darbos, [193-],
Cēres pagasts
Meža darbos, [193-],
Degoles pagasts
Meža darbos, [1920],
Lendžu pagasts
Uzveduma "Draudāra vedekla" dalībnieki, [193-],
Strenču pilsēta
Vīru grupa Ziemassvētkos, [193-],
Andrupenes pagasts
A. Kļaviņš ar savu pirmo nomedīto rubeni, 1905-04-11,
Gulbenes novads