Ķemeru peldu iestāde, [191-],
Jūrmala
Ķemeru viesnīcas interjers, [193-],
Jūrmala
Mazsalacas mācītājmuiža, 1937,
Mazsalacas pilsēta
Preiļu pils, [193-],
Preiļu pilsēta
Rūjienas luterāņu baznīca, [192-],
Rūjienas pilsēta
Sabile. Tilts pār Abavu, [193-],
Sabiles pilsēta
Smiltenes muiža. Dzirnavezers, 1915,
Smiltenes pilsēta
Talsu pilskalns, [193-],
Talsu pilsēta
Tilts uz Dobeles - Tērvetes ceļa, [193-],
Tērvetes pagasts
Valmiera. Valmieras centrs, [193-],
Valmiera