Eglaines pamatskola, [196-?],
Rugāju pagasts
Viļakas muižas pils, [19--],
Viļakas pilsēta
Parāde Viļakā, 1936-11-18,
Viļakas pilsēta
Ropažu stacija, [19--],
Garkalnes novads
Siguldas pilsdrupas, 1935,
Siguldas pilsēta
Preiļu lauksaimniecības skola, [193-?],
Preiļu pilsēta