Pēteris Galiņš, 1938-11-09,
Rīga
Žanis Paeglītis, 1938,
Rīga
Neatpazīta studenta portrets, 1936-12-12,
Rīga
Maija Prauliņa, [1933?],
Rīga
Ziedonis Bērziņš ar kundzi, 1940-12-10,
Rīga
Neatpazīta meitene, [19--],
Rīga