Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Siguldas pilsdrupas, [192-?],
Siguldas pilsēta
Kartupeļu lasīšana, [192-?],
Strenču novads
Celmu laušana, [192-?],
Strenču novads
Kārkliņa zemnieku saimniecība, [192-?],
Strenču novads
Strenču novads. Zemes aršana, [192-?],
Strenču novads
Strenču novads. Meža sēšanas darbi, [192-?],
Strenču novads
Siena vešana , [192-?],
Strenču novads
Strenču novads. Zemes aršana, [192-?],
Strenču novads
Kulšanas talka, [192-?],
Strenču novads
Kulšanas talka, [193-?],
Strenču novads
Strenču novads. Siena zārdi, [192-?],
Strenču novads
Kuļmašīna, [192-?],
Strenču novads
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenču dzelzceļa stacija, [192-?],
Strenču pilsēta