Kuldīga. Fotokolāža, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, 1938,
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes salonportrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta vīrieša salonportrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta