Ērika Elvīra Ķirpītis iesvētes dienā, 1932-06-10,
Valkas pilsēta
Alfrēds Vītiņš Dāva dēls (1908-?), [193-],
Valkas pilsēta
Neatpazītas meitenes portrets, [193?],
Valkas pilsēta
Sandras salonportrets, 1935-10-13,
Valkas pilsēta
Pie starta soļošanas sacensībās, 1931-06-14,
Valkas pilsēta
Lūcija Damburs, 1934-08-12,
Valkas pilsēta