Krāslava. Ekskursantu grupa ceļojumā pa Latgali, 1934-07-05,
Krāslavas pilsēta
Ekskursanti pa Latgali pie galda, 1934-07-05,
Krāslavas pilsēta