Neatpazītu meiteņu portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazītas ģimenes portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Kristīne Apsīte (dzimusi Vītiņa), [191-],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazītu zēnu dubultportrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Neatpazītas sievietes ar bērniem, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, 1934-01-12,
Mazsalacas pilsēta
Kāzas, [19--],
Mazsalacas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Mednieks ar medījumu, [19--],
Mazsalacas novads
Nezināmu jauniešu dubultportrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Nezināmas jaunas sievietes portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Nezināmu cilvēku grupas portrets, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Nezināmas lielas cilvēku grupas portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Skolēni ar skolotājiem mežmalā, [192-?],
Mazsalacas novads
Divu neatpazītu sieviešu salonfotogrāfija, [192-?],
Mazsalacas pilsēta