Rundāles pils vārti, 1935,
Rundāles pagasts
Mežotne. Viestura kalns, [193-],
Mežotnes pagasts
Mežotne. Lielupe pie Viesturkalna, [193-],
Mežotnes pagasts
Bauska. Skats no Pilskalna, [194-],
Bauskas pilsēta
Mežotne, [1935],
Mežotnes pagasts
Mežotne, [1935],
Mežotnes pagasts
Mežotne. Lielupe pie Viesturkalna, [1935],
Mežotnes pagasts
Mežotne. Viesturkalns, [1935],
Rundāles pagasts
Bauska. Vispārējs skats, 1935,
Bauskas pilsēta
Jaunā Bauska, 1935,
Bauskas pilsēta
Bauska. Lielupes sākums, 1935,
Bauskas pilsēta
Rundāles pils. Vārti, 1935,
Rundāles pagasts
Rundāles pils. Zelta zāle, 1935,
Rundāles pagasts