Puncuļu pamatskola, 1924,
Baltinavas novads
Puncuļu pamatskola, 1924,
Baltinavas novads
Latvijas armijas karavīrs, 1920,
Kārsavas novads