Stāmeriena. Bijušais pagasta nams, [193-],
Stāmerienas pagasts
Gulbene. Fotosalons, 1938-07,
Gulbenes pilsēta
Punakrogs, [193-],
Stāmerienas pagasts